Evaluation Scotland Wales
The UK Strategy for Financial Wellbeing is taking forward the work of the Financial Capability Strategy Opens in a new window

Cymru Fforwm

Cymru Fforwm

View in English / Edrychwch ar y dudalen hon yn Saesneg

Sefydlwyd Fforwm Cymru yn 2012 i ddarparu gallu cynghori i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol (MAS). Mae’n hysbysu’r sefydliad ar faterion allweddol mae pobl yng Nghymru yn wynebu, ac yn cynghori ar effaith ein cynlluniau.

Mae aelodau presennol Fforwm Cymru MAS wedi cytuno i ehangu’u sgôp i sicrhau bod yr argymhellion perthnasol o fewn Strategaeth Galluogrwydd Ariannol y DU yn cael eu cyflawni ac yn parhau’n berthnasol i anghenion unigryw, trefniadau ariannol a rhanddeiliaid yng Nghymru.

Mae’r aelodaeth yn cael ei hehangu hefyd i sicrhau bod y grŵp yn cael ei gynrychioli’n ddigon eang a bod digon o wybodaeth ganddo i gyflawni ei amcanion.

 • Andrew Jacobs - Uned Cynhwysiant Ariannol Llywodraeth Cymru
 • Bill Hudson - Gwasanaethau Undeb Credyd ACE
 • David Rowlands - Y Gronfa Loteri Fawr Cymru
 • Graham Roberts - Yr Adran Waith a Phensiynau
 • Helene Hayes - Cyngor ar Bopeth Cymru
 • Iwan Williams - Comisiynydd Pobl Hŷn
 • James Harper - Cymdeithas Adeiladu Principality
 • Jayne Bellis - Fforwm Galluogrwydd Ariannol, Gogledd Cymru
 • Jayne Wynn - Fforwm Galluogrwydd Ariannol, Canolbarth a De Cymru
 • Jeremy White/William Jones - Arweinydd Fforwm Galluogrwydd Ariannol Gorllewin Cymru
 • JJ Costelloe - Shelter Cymru
 • Jocelle Lovell - Canolfan Gydweithredol Cymru
 • Julia Griffiths - Youth Cymru
 • Karl Thomas - Diwygio Lles a Thai Llywodraeth Cymru

 • Kevin Smith - Awdurdod Ymddygiad Ariannol
 • Lee Phillips - Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol (Rheolwr Cymru)
 • Lisa Hayward - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Louise Woodfine - Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Marie Fanning - Cynllunydd Ariannol Siartredig
 • Richard Miles - Thorne Admiral
 • Sean O’Neill - Plant yng Nghymru
 • Selina Moyo - Cartrefi Cymunedol Cymru
 • Teej Dew - Cadeirydd Elusen Money Saving Expert
 • Gwag - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru